Nainstalujte si:
       

Překlad jeder; jederzeit; jedoch


jeder = jakýkoli, kterýkoli, kterýkoliv, kdokoli, kdokoliv, kdejaký, kdekterý, sebemenší, kterémkoliv, každé

jederzeit = kdykoliv, každým okamžikem, vždy, vždycky, stále, neustále

jedoch = avšak, však, a, arci (omezení), arciť (omezení), arciže (omezení)


Next: jene; Jetzt; jeweilig    Kletterer; klettern; klimpern