Nainstalujte si:
       

Překlad irritieren; Irrsal; irrsinnig


irritieren = dráždit, rozčilovat, mást, zmást, popuzovat (4. p.), popouzet, znepokojit, znepokojovat, podráždit (4. p.)

s Irrsal = poblouzení, sejití na scestí, poklesek, labyrint, bludiště, rozmíška, spor, rozbroj

irrsinnig = šílený, šíleně, bláznivý, chorobomyslný, choromyslný


Next: Irrtum; irrtümlich; irrwerden    Klause; Klausel; kläffen