Nainstalujte si:
       

Překlad intuitiv; Inundation; Inundationsgebiet


intuitiv = intuitivně, intuiční, přímo nazírající, přímo poznávající, bezprostředně nazírající, bezprostředně poznávající, přímo poznaný, přímo vnuknutý, bezprostředně poznaný, bezprostředně vnuknutý, založený na intuici

e Inundation = zaplavení, povodeň, inundace, zavodňování, záplava, zátopa

s Inundationsgebiet = obvod ohrožený povodní, zaplavované území, zaplavené území, inundační území, záplavové území, zátopové území, inundační oblast, zátopový obvod


Next: Invaliditätsversorgung; Inventar; Invention    klappernd; Klappfenster; Klapptür