Nainstalujte si:
       

Překlad inspirieren; inspizieren; Instabilität


inspirieren = vdechnout, vdechovat, vnukat, vnuknout, podněcovat (4. p.)

inspizieren = prohlédnout si, zkontrolovat, provést kontrolu, dohlížet, provádět inspekci, provést inspekci, přehlížet, dohlížet na (4. p.)

e Instabilität = nestálost, nestabilita, instabilita, neustálenost, nevyrovnanost


Next: Installation; Installationsplan; installieren    Kies; Kiesel; Kieselerde