Nainstalujte si:
       

Překlad insoweit; Inspektion; Inspiration


insoweit = potud, do té míry, natolik, tehdy, v tomto smyslu

e Inspektion = dohled, dozor, prohlídka, kontrola, dohlídka, hospitace, prověrka, úřední dozor, dozorčí úřad

e Inspiration = tvůrčí nápad, tvůrčí nadšení, vdechnutí, vnuknutí, popud, vdech


Next: inspirieren; inspizieren; Instabilität    Kiefer; Kiel; Kienholz