Nainstalujte si:
       

Překlad insgeheim; insgesamt; Insolvenz


insgeheim = tajně, tajuplný, pod rukou, pokoutně, skrytě, pod pokličkou (potají)

insgesamt = úhrnem, vesměs, společně, všichni dohromady, vcelku, dohromady, jako celek, celkově, vespolek, úhrnný

e Insolvenz = platební neschopnost, neschopnost platit, nesolventnost, nemožnost placení, insolventnost


Next: insoweit; Inspektion; Inspiration    keusch; Khaki; Kickstarter