Nainstalujte si:
       

Překlad inoffiziell; Insasse; insbesondere


inoffiziell = neslužební, neúřední, soukromý (zpráva), důvěrný, neslužebný

r Insasse = usedlík, pasažér, nájemník, spolucestující, cestující (sedící ve vozidle), osadník, člen posádky

insbesondere = obzvláště, zejména, obzvlášť, především, povýtce, zvlášť


Next: Insel; Inserat; inserieren    Kessel; Kesselwagen; Kette