Nainstalujte si:
       

Překlad inländisch; innehaben; innehalten


inländisch = domácí, zdejší, vnitrozemský, vnitřní, domorodý, domácně

innehaben = zaujímat, držet, být plná, mít v držení, ovládat

innehalten = zastavit se, ustat, zachovávat (zákony), sečkat, přestat, přestávat, ustávat, zastavit, zastavovat


Next: innerbetrieblich; innerbetrieblicher    kerben; Kerl; Kern