Nainstalujte si:
       

Překlad initiieren; Injektion; Injektor


initiieren = rozněcovat, uvést, podnítit, zasvětit, roznítit

e Injektion = injekční látka, vstříknutí, vstřikování, injektování, vstřik, injektor, napáječ, vnucení, ponoření

r Injektor = napáječ (kotle), vstřikování, injekční elektroda, vstřikovací napáječ, vstřikovací tryska, vstřikovací čerpadlo, vstřikovač


Next: Inkasso; Inklination; Inkompatibilität    Kennzeichen; kennzeichnen; kennzeichnend