Nainstalujte si:
       

Překlad hoffen; hohe; Hoheit


hoffen = nadít se, očekávat (co), věřit, troufat si, zvídat, věříme, věříte, věří

hohe = vysoká, velké, vyšší, vysokou, vysokého, velká

e Hoheit = vznešenost, svrchovanost (polit.), výsost, majestát, suverenita


Next: hoher; Hohlkehle; Hohlkeil    jeder; jederzeit; jedoch