Nainstalujte si:
       

Překlad hinweisen; Hinweisung; hinziehen


hinweisen = upozornit, upozorňovat, poukázat (nač), poukazovat, odkázat (k čemu), odkazovat, naznačit, poukazují

e Hinweisung = odkazování (nač, k čem), odkaz, poukázání, upozornění, připomínka

hinziehen = protahovat, odstěhovat se (tam), zatahovat, zatáhnout, přestěhovat se, protáhnout


Next: hinzufügen; hinzukommen; hinzusetzen    Istbestand; Istwert; Iteration