Nainstalujte si:
       

Překlad hintragen; Hinweis; Hinweise


hintragen = nést tam, zanést, donášet, donést, nanosit

r Hinweis = poukaz, poukázání, pokyn, upozornění, připomínka, poznámka, náznak, bibliografie, literární odkazy

e Hinweise = upozornění, poukazy, odkazy, připomínky, poznámky


Next: hinweisen; Hinweisung; hinziehen    Isolierstoffgehäuse; isoliert; Isolierung