Nainstalujte si:
       

Překlad hinterlassen; hinterlegen; Hinterleger


hinterlassen = zanechat, zanechat po sobě něco, zůstavit, zůstavit (komu co), odkázat, zůstavovat, zanechaný, zůstavený, zanecháme, zanecháte, zanechají, zanechali

hinterlegen = složit, deponovat, složit, uložit, dát do úschovy, uschovat, ukládat, uschovávat, skládat, složit něco

r Hinterleger = ukladatel, uložitel, složitel, deponent, vkladatel


Next: Hinterlegung; Hinterlist; hinterlistig    Irrtum; irrtümlich; irrwerden