Nainstalujte si:
       

Překlad hinreichend; hinreißen; hinrichten


hinreichend = dostatečně, odpovídající, dostačující, postačitelný, postačující

hinreißen = unášet, uchvátit, nadchnout, unést, strhávat, provokovat

hinrichten = popravit (zločince), popravovat, zničit, obrátit pozornost (kam), obracet, zaměřit


Next: hinsetzen; hinsichtlich; hinstellen    irreführen; irregulär; irreleiten