Nainstalujte si:
       

Překlad hingezogen; hinhalten; hinnehmen


hingezogen = tažen, odstěhoval (kam), odstěhován (kam), odebral se (kam), přitahován (kam), tažený

hinhalten = nastavit (ruku), zdržovat, konejšit, zadržet, zadržovat

hinnehmen = snášet, strpět co, snést co, strpět, snést, pojmout, pojímat


Next: hinreichend; hinreißen; hinrichten    Investition; Investitionszulage; Ironie