Nainstalujte si:
       

Překlad hinfällig; Hinfälligkeit; hinführen


hinfällig = sešlý, chatrný, vetchý, na spadnutí, vratký, zchátralý, bezpředmětný (stává se), vratce, pomíjející, neplatný, neúčinný, zesláblý

e Hinfälligkeit = pomíjejícnost, zchátralost, pomíjivost, sešlost, chatrnost

hinführen = dovézt, zavést, navádět, navést, přivádět


Next: Hingabe; hingegangen; hingenommen    intuitiv; Inundation; Inundationsgebiet