Nainstalujte si:
       

Překlad hervorgerufen; hervorheben; hervorragen


hervorgerufen = vyvolal, sklidil, vyvolán, sklízen, vyvolávaný, způsobený

hervorheben = zdůraznit, podtrhnout, vytknout, zvýrazňovat, zvýrazňovat blikáním, zvýrazňovat zvýšeným jasem, zvýrazňovat podtrháváním, zvýrazňovat inverzním zobrazením, zdůrazňovat, vytýkat

hervorragen = trčet, trčet vzhůru, čouhat, čnít, přečnívat, vynikat, vyniknout


Next: hervorragend; hervorragenden; hervorragender    Installation; Installationsplan; installieren