Nainstalujte si:
       

Překlad hervorgegangen; hervorgehen; hervorgehoben


hervorgegangen = vzniklý, vznikl, vyšel najevo, vyšel ( z čeho), vynikající

hervorgehen = vyjít (z čeho), vznikat, vzniknout, vzejít, vyvinout se

hervorgehoben = zdůrazněn, vyzdvihl, vyzdvižen, zvýraznil, zvýrazněn, zdůrazňoval, zdůrazněný


Next: hervorgerufen; hervorheben; hervorragen    inspirieren; inspizieren; Instabilität