Nainstalujte si:
       

Překlad herunterkommen; hervorbringen; hervorgeben


herunterkommen = sejít dolů, scházet, chřadnout, chátrat, upadnout

hervorbringen = přinést, tvořit, vytvářet, vytvořit, zplodit, vydat ze sebe, způsobit, vyvolat, vyrobit, vyprodukovat, způsobovat

hervorgeben = pocházet, vyplývat, vycházet najevo, vyzdvihnout, zdůraznit, vyzvednout


Next: hervorgegangen; hervorgehen; hervorgehoben    insoweit; Inspektion; Inspiration