Nainstalujte si:
       

Překlad hermetisch; herrenlos; herrichten


hermetisch = hermetický, neprodyšný, vzduchotěsný, nepropustný, nepřístupný

herrenlos = nikomu nenáležející, bez majitele, zaběhlý (bez vlastníka), bez vlastníka, opuštěný

herrichten = zřídit, opravit, opravovat, přichystat, odestlat, seřídit, zařídit, připravit, dát do pořádku, vybavit, vybudovat, připravovat


Next: Herrichten; herrlich; Herrschaft    inländisch; innehaben; innehalten