Nainstalujte si:
       

Překlad herkommen; herkömmlich; Herkunft


herkommen = jít sem, přijít sem, pocházet (odkud), mít původ, brát se, vzít se, přijít, vzejít

herkömmlich = obvyklý, starobylý, domácí, tuzemský, běžný, konvenční, starodávný

e Herkunft = rod, vznik, zdroj, provenience, příchod, pocházení, Zdrojem


Next: hermetisch; herrenlos; herrichten    Inkorporation; Inkrustation; Inlay