Nainstalujte si:
       

Překlad hatte; hatten; Haube


hatte = měla, mělo, měl jsem, jsem, nám, bych, se

hatten = měly (4.p.), jste (minulý čas - Vy), měl jste, měla, bychom

e Haube = čepice, čepička, přílba, přilba, klobouk, kukla, kapota, kryt, příklop, poklop, poklop u pece, víko


Next: Hauch; Haue; hauen    Holzschnitt; Holzspan; Holzung