Nainstalujte si:
       

Překlad harmonisch; Harnisch; hart


harmonisch = ladný, souměrný, souladný, vyrovnaný, souhlasný

r Harnisch = řadění, tektonické zrcadlo, šňůroví, žakárové brdo, šňůrové brdo, brnění, kluzná plocha, pancíř

hart = těžký, drsný, tuhý, přísný, náročný, krutý, příkrý, zuřivý, bezohledný, drastický, ostrý, trvalý


Next: hartherzig; hartköpfig; hartlöten    hoffen; hohe; Hoheit