Nainstalujte si:
       

Překlad handeln; handelnd; Handelsbetrieb


handeln = smlouvat, jednat, počínat si, chovat se, zachovat se, pojednávat, činit, dělat, konat, handlovat, působit, jednají

handelnd = činně, chovající se, vyjednávající, obchodující, počínající si, pojednávající

r Handelsbetrieb = obchodní ruch, provozování obchodu, obchodní trh, obchodní firma, obchod


Next: Handelsgeschäft; Handelsmarke; handelsüblich    hintragen; Hinweis; Hinweise