Nainstalujte si:
       

Překlad halte; Haltegriff; halten


halte = zastavuji, pokládám, drž, výdrž!, řídím, se držím, postupuji

r Haltegriff = páčka, úchytka, držadlo, přídržné madlo, ruční držadlo

halten = zadržet, udržet, udržovat, uhájit, neustoupit, vydržet, dodržet, dodržovat, dbát, chovat, považovat, pokládat


Next: Halten; Haltepunkt; Halter    hinstürzen; hintergehen; Hintergrund