Nainstalujte si:
       

Překlad haften; Haftfähigkeit; Haftfestigkeit


haften = držet, lnout, lnout (k čemu), přilnout, vězet, váznout, tkvít, ulpět, ulpívat, chytat se, přilepit se, přichytit se

e Haftfähigkeit = adhezní pevnost, soudržnost, pevnost spoje, adheze, schopnost přilnutí, přilnavost pneumatik, vaznost

e Haftfestigkeit = adhezní pevnost, soudržnost, pevnost přilnutí, adhezní pevnost u ložiskového kovu, pevnost spoje, adheze, pevnost soudržnosti, koheze, pevnost


Next: Haftkraft; Haftpflichtversicherung    hineinschauen; hineinstecken; hinfallen