Nainstalujte si:
       

Překlad guten; gutgläubig; Guthaben


guten = dobrým, dobrého, dobří, dobré, dobrými

gutgläubig = v plné důvěře, v dobré víře, bezelstný, bona fide, poctivý, věrohodný, v dobrém úmyslu

s Guthaben = pohledávka (úč.), finanční pohledávka, finanční prostředky, peněžní prostředky, aktivum, aktiva, kreditní položka, zůstatek, zůstatek ve prospěch, depozitum, vklad, hotovost


Next: Gutschein; gutschreiben; Gutschrift    herzlich; herzlos; Herzschlag