Nainstalujte si:
       

Překlad gruppieren; Gruppierung; Grus


gruppieren = sestavovat, seskupovat do skupin, zařadit do skupin, seskupovat, agregovat, rozestavit, seřadit, seřazovat, řadit

e Gruppierung = řazení do skupin, třídění do skupin, seskupování, agregace, skupinování, shlukování, združování, alokace, sestavení, souprava, soustředění, rozestavení

r Grus = jemná drť, eluvium, drť (kamenná), drobné uhlí, hrubý písek, krupice, detritus, štěrk


Next: Grübchen; Grübchenbildung; grübeln    Herstellung; Herstellungsverfahren