Nainstalujte si:
       

Překlad gründen; gründlich; Gründung


gründen = zakládat, ustavit, zřídit, zřizovat, etablovat, odůvodnit

gründlich = důsledný, solidní, pořádný, pečlivý, pedantský, zevrubný, podrobný, důkladně, důsledně, pečlivě, zevrubně, důkladného

e Gründung = založení, ustavení, zřízení, osnování, základ


Next: grüßen; gucken; Guckloch    herunterkommen; hervorbringen; hervorgeben