Nainstalujte si:
       

Pøeklad grün; Grünanlage; Gründe


grün = nezralı, svìží, syrovı, nezkušenı, bledı, pobledlı, neslinutı, zelenì

e Grünanlage = park, trávník, sady, zelená plocha, sadová úprava

e Gründe = podklady, dna, pozemky, údolí, doliny, hlubiny, dùvody, odùvodnìní - soud, doklady


Next: gründen; gründlich; Gründung    herumstreifen; herumziehend; herunterbringen