Nainstalujte si:
       

Překlad größtenteils; Grube; Grubenlampe


größtenteils = největší části, větším dílem, většinou, z velké části, ponejvíce

e Grube = jáma, žumpa, past, důl, důlní závod, důlek, dolík, montážní jáma, jímka, kalová jímka, prohlubeň, vyhloubenina

e Grubenlampe = kahan, důlní lampa, důlní svítidlo, důlní kahan, hornická lampa, důlní osvětlení


Next: Grund; Grundbesitz; Grundbuch    herbeiführen; herbeigeführt; herbeischaffen