Nainstalujte si:
       

Překlad gingen; Gipfel; Giro


gingen = začali, šli by, dařily se, šel jste, šla jste, šli bychom, šli jsme, jste šli, šli jste, chodily

r Gipfel = vrcholek, vrch, vršek, temeno, summit, vrcholky

s Giro = žiro, rubopis, indosament, převod, sporožiro, bezhotovostní placení


Next: Girokonto; Giroverkehr; Gitter    Hälse; hält; hämisch