Nainstalujte si:
       

Překlad gezeigt; gezielt; geziemend


gezeigt = projevil, ukázáno, ukázán, ukázalo se, ukázaný

gezielt = cílený, cíleně, mířil, mířený, adresný, cílevědomý, zaměřený, směřoval, namířil, namířený, směřovaný, zaměřil

geziemend = náležitě, patřičný, příslušný, přiměřený, slušný


Next: geziert; gezogen; gezüchtet    hatte; hatten; Haube