Nainstalujte si:
       

Překlad getan; getarnt; getastet


getan = udělal, vykonaný, děláno, konáno, činěno, činil, udělaný

getarnt = maskovaný, zakuklený, kamuflovaný, ukryt, ukryl, zastíral, maskoval, zastíraný, ukrývaný, ukrýval, schovaný, zastřený

getastet = sondoval, hmatal, zkoumán, zkoumal, zkoušen, zkoušel, ohmatáván, ohmatával, klíčovaný, nahmataný


Next: getauft; getauscht; getätigt    guten; gutgläubig; Guthaben