Nainstalujte si:
       

Překlad gestürmt; gestürzt; gestützt


gestürmt = řítil se, hnal útokem, hnán útokem, pádil, burácel, bouřil, vylomený, útočný

gestürzt = zřícen, porazil, poražen, uvrhl, uvržen, padal, převrhl, převržen, povalen, překlopen, překlopil, svržen

gestützt = podepřen, podporoval, podporován, podpíral, opřel, opřený, podepřený


Next: gesucht; gesudelt; gesund    Gummi; Gummiband; Gummipuffer