Nainstalujte si:
       

Překlad gestreift; gestreut; gestrichelt


gestreift = pruhován, proužkovaný, žíhaný, žebrovaný, natřený, lehce zasažený, stažený, natřel, lehce zasáhl, lehce se dotkl, stáhl, zchodil

gestreut = sypal, rozsypán, rozsypal, roztrousil, roztroušen, stlán, stlal, podestýlán, podestýlal, rozptylován, rozptyloval, rozptýlený

gestrichelt = šrafovaný, přerušovaný, čárkovaně, čárkován, čárkoval, šrafován, šrafoval


Next: gestrichen; gestritten; geströmt    grün; Grünanlage; Gründe