Nainstalujte si:
       

Překlad gestählt; Gestänge; gestärkt


gestählt = zakalen, kalen, otužil, otužilý, zakalený

s Gestänge = soutyčí (vrtné), systém s pákou a tyčí, kolejiště (soubor kolejnic a pražců), sestava tyčí nebo nosníků, tyč, táhlo, tyčové ústrojí, tahadlo, pákoví

gestärkt = škrobený, posiloval, posílil, posílen, sílil, upevňoval, upevnil, upevněn, škrobil, naškrobil, naškroben, posilovaný


Next: Geste; gesteckt; gestehen    größtenteils; Grube; Grubenlampe