Nainstalujte si:
       

Překlad gesamte; Gesamtheit; Gesamtproduktion


gesamte = veškeré, veškerá, celkové, celou, celý, celé

e Gesamtheit = celek, všichni, soubor, souhrn, celistvost, komplex

e Gesamtproduktion = celkový objem výroby, úhrnná těžba, celková výroba, hrubá výroba, celková produkce


Next: Gesamtschuld; Gesamtsumme; gesandt    gezündet; gezwungen; gibt