Nainstalujte si:
       

Překlad gesamt; Gesamtaufwand; Gesamtbetrag


gesamt = všechen, všichni, vesměs, celkem, celý, celkový, úhrnný, všechno, všechna, dohromady, celkově, společně

r Gesamtaufwand = celkový výdaj, celková spotřeba, celkové výdaje, celkové náklady, celkový finanční náklad, celkové vydání

r Gesamtbetrag = úhrnná suma, úhrnný obnos, celková částka, celková suma, celkový obnos, úhrn


Next: gesamte; Gesamtheit; Gesamtproduktion    geziert; gezogen; gezüchtet