Nainstalujte si:
       

Překlad gemeinnützig; gemeinsam; Gemeinschaft


gemeinnützig = obecně užitečný, obecně prospěšný, užitečný, veřejně prospěšný, dobrovolný, neziskový, prospěšný

gemeinsam = pospolitý, obecný, společně, dohromady, spolu, najednou

e Gemeinschaft = pospolitost, spolek, kolektiv, společnost, společenství zájmů, komunita, sdružení, spojení, kruh


Next: gemeinschaftlich; Gemeinschuldner; gemeint    getilgt; Getose; getönt