Nainstalujte si:
       

Překlad gelingt; gelitten; gelobt


gelingt = se podaří, podaří, zvládnutí, zvládneme, vydaří (se)

gelitten = trpěl, trpěn, snášel, snášen, dovolen

gelobt = přislíben, zaslíbený (bibl.), chválený, přislíbíte, chválil, chválen, přislíbil, pochválený


Next: gelocht; gelockt; gelohnt    gestrichen; gestritten; geströmt