Nainstalujte si:
       

Překlad gefunden; Gefüge; Gefügeausbildung


gefunden = nalezen, nalezený, došel, našel, našli, nacházel, vyslídil, vystopoval, vystopován, zastihl, zastižen, shledal

s Gefüge = struktura, složení, stavba (struktura), skladba, sloh, mechanizmus, podstata, textura, spojitost, struktuře, strukturou

e Gefügeausbildung = struktura, strukturní stavba, tvoření struktury, vytvoření struktury, fázové složení, stavba


Next: Gefühl; gefühllos; gefühlt    geschaltete; geschädigt; Geschäft