Nainstalujte si:
       

Překlad geflutet; geflüchtet; Gefolgschaft


geflutet = valil se, zaplavil, zaplavoval, zaplavený, zatopený

geflüchtet = utekl, uchýlil se, unikl, utíkal, uchýlený, uprchlý

e Gefolgschaft = přívrženstvo, osazenstvo (podniku), zaměstnanci, družina, průvod, obsluha, osádka (dolu), doprovod, posádka, zaměstnanectvo


Next: gefoltert; gefordert; geformt    gesamte; Gesamtheit; Gesamtproduktion