Nainstalujte si:
       

Překlad garantieren; garantiert; Garbe


garantieren = zaručit, zaručovat, garantovat, zaručit se, dát záruku, poskytnout záruku, zajistit, zajišovat

garantiert = zaručil, zaručen, zaručeně, garantuje, garantoval, garantován, ručil, garantovaný, zaručený

e Garbe = svazek (obilí), snopek, otýpka, otep, rozptyl


Next: Garde; Garderobe; garmachen    Geldwert; gelegen; gelegentlich