Nainstalujte si:
       

Překlad gängig; gänzlich; gären


gängig = platný, současný, jdoucí na odbyt, prodejný, standardní

gänzlich = úplný, celý, celistvý, celkový, souhrnný, totální, zcela, úplně, nadobro, docela, naprosto, dokonale

gären = kynout, kysat (zelí), pracovat (víno, kvasnice), kysnout, fermentovat, vřít (v lidu), vřít (obraz.), jitřit se (obraz.)


Next: Gärung; geachtet; geahndet    gemachter; gemächlich; gemäß