Nainstalujte si:
       

Překlad gangbar; Gangbarkeit; Ganglion


gangbar = běžný (model), odbytný, prodejný, jdoucí na odbyt, proveditelný, možný, prakticky možný

e Gangbarkeit = běžnost, schůdnost, chod, pohyblivost, průchodnost

s Ganglion = uzlina nervová, uzlina míšní, nervová zauzlina, ganglion, uzlina, nervová uzlina


Next: Gangzahl; ganz; Ganzes    Geldanlage; Geldbetrag; Geldbuße