Nainstalujte si:
       

Překlad galant; Galanterie; Galerie


galant = dvorný, zdvořilý, úslužný, milostný, záletný

e Galanterie = galantnost, lichotka, lichocení, drobné módní zboží, galanterie, ozdobné zboží, galanterní, galantérie, zdvořilost, milkování, záletnictví, drobné módní

e Galerie = sloupová chodba, ochoz, obrazárna, sbírka uměleckých předmětů, galerie v divadle, pavlač, chodba


Next: Galgen; Gang; Gangart    Gelände; Geländebeschaffenheit