Nainstalujte si:
       

Překlad freilassen; Freilauf; freilegen


freilassen = propustit, uvolnit, propouštět (na svobodu), odhalovat, pustit, propustit na svobodu (koho), vypustit, pouštět

r Freilauf = volnoběžka, volný běh, chod naprázdno, volný chod, jednosměrná spojka

freilegen = odizolovat, zpřístupnit (ložisko), odkrýt, obnažit, vypreparovat


Next: Freilegung; Freileitung; freilich    Gefühl; gefühllos; gefühlt