Nainstalujte si:
       

Překlad fraglich; Fragment; fragmentarisch


fraglich = nejistý, pochybný, diskutabilní, zmíněný, dotčený, příslušný

s Fragment = úlomek, zlomek, úryvek, dílčí část, část

fragmentarisch = úryvkovitý, ve zlomcích, úlomkovitý, fragmentární, zlomkový, neúplný


Next: Fragmentierung; fragwürdig; Fraktion    gefesselt; gefestigt; gefeuert