Nainstalujte si:
       

Překlad fliegend; Flieger; fliehen


fliegend = letmý, letmo uložený, křídlový, plovoucí, nadnášený, létající, nadšený

r Flieger = letec, aviatik, letadlo, letoun, letci

fliehen = uprchnout, prchat, utéci, utéct, utíkat, uhánět, uniknout, dosáhnout únikové rychlosti, vyhýbat se


Next: Fliese; fließen; Fließen    Gasreinigungsanlage; Gasschutz; Gasse